Disclaimer

 

Mevrouw Fluitekruidje bezit het auteursrecht van alle informatie op deze website. Uw toegang tot deze site geeft u geen recht om de informatie of delen ervan te reproduceren en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Mevrouw Fluitekruidje. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld zijn wij en/of de eigenaar van deze website niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt

© copyright and webdesign
Alle foto's en andere informatie beschikbaar op deze site zijn beschermd krachtens de auteurswet.